Terms and Conditions Policy

We may, without prior notice, change the services; stop providing the services or any features of the services we offer; or create limits for the services. We may permanently or temporarily terminate or suspend access to the services without notice and liability for any reason, or for no reason.

 

מדיניות תנאים והגבלות

אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, לשנות את השירותים; להפסיק לספק את השירותים או כל תכונות של השירותים שאנו מציעים; או ליצור מגבלות עבור השירותים. אנו רשאים לסיים או להשהות את הגישה לשירותים לצמיתות או זמנית ללא הודעה ואחריות מכל סיבה שהיא, או ללא כל סיבה.

המשפט הקבוע של קארין הינו : טוב שם טוב משמן טוב
קארין מקדישה מזמנה לכל אחת את מלוא תשומת הלב  ,קארין מבינה ששלב בחירת השמלה ותהליך העיצוב והאירוע בכלל, הינו זמן מרגש אך יחד עם זאת מלחיץ. קארין דואגת להכניס הומור וכיף לתוך הפגישות איתה  והלקוחות, מרוב כיף, צחוק ואווירה קלילה וזורמת נרגעות ונהנות לאורך כל התהליך . כל זאת ללא וויתור על סבלנות אין קיץ לטובת דיוק פרטים הכי קטנים בשמלת הכלה, כי בסופו של דבר היופי נמצא בפרטים הקטנים